EN | RO
EFT FurnizareProduseServiciiEticheta energie electrica

Condiții de plafonare a prețurilor la energie electrică pentru perioada 16.12.2022 – 31.03.2025

Potrivit  Legii 357/2022 , privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,
în scopul reconsiderării unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toți operatorii din piața de energie cu consecința directă a unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor, având în vedere obiectul propus reprezentat de importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor, luând în considerare beneficiul public generat de implementarea corelată a unor măsuri țintite de sprijin, în paralel cu optimizarea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practice incorecte, întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a clienților finali, consumatori de energie electrică și gaze naturale, având în vedere că neadoptarea reglementărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăți majore în obținerea rezultatelor scontate cu privire la aplicarea măsurilor de sprijin, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată.
 
Plafonare a prețurilor la energie electrică pentru clienți noncasnici 16.12.2022-31.03.2025
 
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri)
1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85 % din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmand a fi facturată la prețul de 1.3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal.
Operatori servici comunitare, Metrorex si aeroporturile din subordinea MT
Operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03
Autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
Spitalele private si publice
1 leu/kWh, cu TVA inclus
Unităţile de învăţământ publice, private şi creşe
Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale
Institutele publice
1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85 % din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de 1.3 lei/kWh, cu TVA inclus
Biserici si institutii de cult
Alti consumatori noncasnici
1.3 lei/kWh, cu TVA inclus
 
Plafonare a prețurilor la energie electrică clienți casnici 01.01.2022-31.03.2025
 
Clientii casnici al caror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv
0.68 lei/kWh, cu TVA inclus
Clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate;
Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate
Clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate
Clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100.01 si 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300 kWh/luna se facturează la preţul de 1.3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/luna întreg consumul se facturează la preţul de 1.3 lei/kWh, cu TVA inclus
0.80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru maxim 255kWh iar ceea ce depaseste se factureaza la 1.3 lei lei/kWh, cu TVA inclus
Restul casnicilor
1.3 lei/kWh, cu TVA inclus

 

 

© 2018 EFT Group